Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’na Hoş Geldiniz!
İnsanları ve toplumsal olayları algılayış biçimimiz, kişisel ilişkiler, sosyal çevreden nasıl etkilediğimiz ve karşılıklı olarak bu çevreyi nasıl etkilediğimiz gibi konular, sosyal psikolojinin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Sosyal psikologlar, tutumlar, toplumsal cinsiyet, sosyal algı, benlik, önyargı, siyaset psikolojisi, ikili ilişkiler, gruplarda davranış, saldırganlık, sağlık, değerler gibi konular üzerinde çalışırlar.
Sosyal psikologlar çoğunlukla akademik ortamlarda çalışmakla birlikte, şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, reklam şirketlerinde, eğitim kurumlarında ve çeşitli kamu alanlarında da çalışabilmektedirler.
Sosyal psikolojinin kurucuları içinde yer alan ve yaptığı çalışmalarla bu bilim dalının önde gelen isimlerinden biri olan Muzaffer Şerif 1939’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nde psikoloji doçenti olarak ders vermeye başlamış ve psikoloji kürsüsünün kurucusu olarak da, 1939-1945 yılları arasında kürsü başkanlığı yapmıştır.
Ankara Üniversitesi sosyal psikoloji anabilim dalında halen 2 profesör ve 2 doçent bulunmaktadır. Sosyal psikoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programları Yüksek Öğrenim Kanunu ile 1982 yılından beri aktif olarak sürdürülmektedir. Anabilim dalındaki öğretim üyeleri sosyal psikolojinin farklı alt alanlarında çalışmalarını yürütmektedirler.

http://psikoloji.humanity.ankara.edu.tr/sosyal-psikoloji-nedir/